la-Hunedoara.ro     


Fondat 2012     |                     Site dedicat informarii hunedorenilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Municipiul Hunedoara

Agerpres

 

Municipiul Hunedoara este situat în compartimentul de V-NV al depresiunii cu același nume, la poalele de est ale Munților Poiana Ruscă, la 245 m altitudine, pe Valea Cernei, la 18 km sud de municipiul Deva, reședința județului Hunedoara.

În urma cercetărilor arheologice întreprinse aici au fost descoperite, atât în vatra orașului cât și în satele din împrejurimi, urme de locuire datând din epoca pietrei. De asemenea pe Dealul Sânpetrului dăinuiesc urme materiale datând din epoca bronzului și cea a fierului.

Dezvoltarea localității a fost favorizată în timp de dezvoltarea siderurgiei, în zona suburbană aflându-se minereu de fier.

Pe terasele din jurul cetății au fost descoperite un depozit de fier precum și un atelier metalurgic cu opt cuptoare din vremea daco-geților. În perimetrul municipiului Hunedoara au fost descoperite tezaure monetare din vremea dacilor cunoscute sub denumirea "de tip Hunedoara", precum și monede romane de tip republican sau imperial cuprinzând o perioadă de timp îndelungată (183 î.Hr.-sec III. d.Hr.) ceea ce dovedește puternice contacte economice, și nu numai, între civilizația romană și cea a daco-geților. De asemenea, au fost descoperite în respectivele tezaure și drahme provenind din colonia grecească Dyrrhachium, de pe țărmul de est al Mării Adriatice, sau din Apollonia Illyrica, precum și o tetradrahmă din Macedonia Prima.

În urma cuceririi Daciei de către Imperiul Roman, în urma celor două războaie dintre anii 101-102, respectiv 105-106 d.Hr., zona Hunedoarei a atras atenția lumii romane prin bogățiile sale, în special fierul. Conform descoperirilor arheologice, la Teliuc era o "villa rustica", iar pe dealul Sânpetru — un castru roman cu un post de pază al Legiunii a XIII-a Gemina. Vestigii din această epocă există și în satele Cinciș, Peștișu Mare, unde era un vicus (sat roman), Mânerău, Nandru, Ghelari etc.

Prima menționare documentară a așezării datează din 30 august 1265 — sub numele Hungnod—, conform registrului de dijme papale.

În 1409, la 18 octombrie, regele Ungariei Sigismund de Luxemburg l-a înnobilat pentru faptele militare deosebite pe cneazul român Voicu din Cinciș, fiul lui Serb, dăruindu-i, totodată, Castelul Huniazilor (sau al Corvinilor), împreună cu cele cca 40 de sate din jur. În același document sunt pomeniți și alți membri ai familiei ca stăpânitori ai cetății și domeniului regal Hunedoara: Mogos și Radu, frații...și Iancu, fiul lui Voicu. Castelul, construit în secolul XIV, pe locul unui castru roman, a intrat ulterior în posesia voievodului Iancu de Hunedoara, fiul lui Voicu, și a fost amenajat (1440-1453) atât pentru locuit, cât și în scopuri militare, fiind transformat și modernizat în stil gotic. A fost prevăzut cu săli de recepție (''Sala Dietei'', ''Sala Cavalerilor''), cu o capelă și cu încăperi de locuit, cu un turn de apărare (numit ''Nu te teme''). Aripa construită mai târziu de Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, are, sub influența Renașterii, loggia pictată cu imagini din viața nobiliară. Ulterior, castelul a mai fost supus unor transformări, între anii 1618-1623, datorate în special principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen.

În timpul Corvinilor, Hunedoara devine târg (oppidum) al fierului, metal pe care pădurenii îl valorifică pentru alte produse, având valoarea de monedă. Locuitorii Hunedoarei au beneficiat de privilegii încă din vremea regelui Matei Corvin, care în 1480 îi scutește de plata oricăror dări, scutiri, privilegii care se păstrează și în secolele următoare.

Orașul cunoaște o intensă dezvoltare ca centru siderurgic începând din secolul XVII, prin exploatarea minereului de fier din Munții Poiana Ruscă (Ghelari și Teliucu Inferior), precum și a cărbunelui din Valea Jiului. Aici au fost construite, în timp, oțelării și laminoare de diferite dimensiuni și profile, mari uzine cocsochimice și de aglomerare a minereurilor, fabrici de materiale de construcții, o întreprindere de construcții și reparații siderurgice ș.a.

Orașul Hunedoara a fost declarat municipiu la 17 februarie 1968. La recensământul populației din 2011, municipiul avea 60.525 locuitori.

Dintre obiectivele de interes cultural și turistic amintim: Castelul Huniazilor (sau al Corvinilor), cel mai important monument de arhitectură gotică laică din Transilvania, supus unor ample lucrări de restaurare în anii 1965-1970 și 1993-1995; Muzeul Castelul Corvinilor; biserica având hramul ''Sfântul Nicolae'' (1458, cu transformări din 1634), cu picturi murale interioare din 1654; biserica Mânăstirii Augustinilor (sec. XV); Catedrala ortodoxă cu hramul ''Sfinții Împărați Constantin și Elena'' (sec. XIX); biserica cu hramul ''Schimbarea la Față'' (sec.XVIII) ș.a.

Așezată la poalele Munților Poiana Ruscă, Hunedoara prezintă interes și pentru amatorii de turism montan, având acces pe drumuri modernizate spre fiecare din stațiunile montane înconjurătoare, unde pot practica alpinism, schi etc.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro      |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014